dimarts, 9 d’abril del 2013

9M, Cadena humana a l'Hospitalet de Llobregat

La cadena va ser un èxit de participació, 
 600 persones segons la guàrdia urbana.

 

Cadena humana que es farà a l'Hospitalet de Llobregat, davant de l'Ajuntament, en defensa de l'educació pública, demà dissabte, 9 de març, a les 12'00 hores. 

Amb aquesta acció, convocada per la comunitat educativa de L'Hospitalet, MUCE (AMPES, Associació d'Estudiants, CCOO, CGT, El Casalet (MRP), FAPAC, Federació d'Associacions de veïns de L'Hospitalet, Moviment de l'Esplai, UGT, USTEC-STEs),  volem deixar ben clar, una vegada més, que:- No acceptem cap més retallada en educació pública. Volem una escola pública digna i de qualitat per als nostres fills i filles.


- Exigim uns centre públics amb plantilles suficients i no precaritzades i unes condicions laborals i salarials dignes per als seus treballadors i treballadores.


- L'educació és una eina fonamental per superar l'actual situació de crisi econòmica i social, i l'ensenyament públic ha de garantir la cohesió social i la igualtat d'oportunitats d'infants, joves i ciutadania en general. Una política de retallades no ajuda a avançar en aquesta direcció.


- Volem mantenir el sistema d'immersió lingüística com a eina bàsica per garantir la integració i la cohesió social als nostres centres educatius.


- La crisi no ha de servir d'excusa per desmantellar el servei públic d'educació i no volem una educació privada al servei d'uns pocs.


- No hem de pagar una crisi que no hem provocat mentre es retallen serveis públics essencials.

- En aquest sentit, manifestem amb rotunditat que ens hi oposarem amb fermesa i prendrem les mesures de mobilització que siguin necessàries.

Cridem a la mobilització de tots i totes per una educació pública, catalana i de qualitat. No volem cap més retallada en educació pública.

MANIFEST  MUCE

“L'escola pública, la de totes i tots”CONTRA LA CRISIS I LA PRIVATITZACIÓ

ESCOLA PÚBLICA I DE QUALITATAquest acte d’avui és un acte més dels que es faran arreu de Catalunya en defensa de l’escola pública promoguts pel MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa) i que serveix de presentació del MUCE de L’Hospitalet que hem constituït els quatre sindicats signants i les AMPES de la ciutat, així com també entitats i associacions de veïns, moviments de renovació pedagògica, moviments de l’esplai  i associació d’estudiants de la ciutat.Amb aquest acte volem manifestar el nostre rebuig clar i contundent contra les retallades en educació, les noves i les velles, que no fan altra cosa que degradar el servei educatiu públic de tot el país.  

Els darrers anys, la Generalitat de Catalunya ha realitzat nombroses i constants retallades que han afectat tant a les condicions laborals i salarials dels treballadors i treballadores, amb un especial acarnissament amb els interins i substituts que veuen molt reduïdes les seves possibilitats de treballar així com els seus salaris,  com a les dotacions en material i plantilles dels centres docents.A això, cal afegir-hi, a més, l’aplicació de les mesures restrictives imposades pel govern de l’estat que continuen afectant de manera negativa la qualitat d’atenció a l’alumnat, els centres públics, els professionals i els serveis educatius i tota la comunitat, i ara de forma especial amb la no cobertura inmediata de les baixes laborals  i la retallada de sous als i a les mestres que están malalts.  I tot això, no ho oblidem,  incideix en la qualitat de l’educació pública.VOLEM RECORDAR:1.      Que la retallada en Educació, en els dos últims anys, és del 13,57% la més alta de totes les comunitats de l’estat espanyol2.      Que s’han produït  acomiadaments massius de personal interí i substitut i la manca total de cobertura de  les substitucions per malaltia o d’altres circumstàncies del personal laboral (TEI, TIS, educadores, vetlladores...) i d’administració i serveis (conserges, administratius...) dependents del Departament d’Ensenyament. I que se n’anuncien encara més.3.      Que les substitucions del professorat no es produeixen fins passat els deu dies lectius (15 dies en realitat) el que altera l’activitat planificada i dificulta una atenció adequada a l’alumnat.4.      Que s’han reduït plantilles dels centres educatius. S’han suprimit i es volen suprimir encara més places escolars , línies senceres de centres públics, línies de Batxillerat i FP mentre s’autoritza l’obertura de línies i centres privats. Es mantenen, a més, i s’amplien uns costosos concerts econòmics a centres privats en detriment de l’escola pública. S’han produït o es preveuen processos de privatització (etapa dels 0 a 3 anys, Formació Professional, etc.) en l’àmbit de l’educació que afecten i afectaran greument  la qualitat del servei.5.      Que els governs de la Generalitat i de l’Estat, han pres mesures com la reducció d’un 52% de la subvencions a les escoles bressols municipal, la reducció d’un 63% de la subvenció a les escoles de música, l’increment desorbitat de les taxes universitàries, la reducció de les beques d’estudi,  l’eliminació de les beques per l’escolarització en l’etapa 0-3, la implantació de taxes en la Formació Professional o la reducció de recursos de segona oportunitat com els PQPI. Tot plegat significa un encariment  i per tant limitat l’accés de sectors de la població, especialment dels sectors més desfavorits, allunyant-nos cada cop més d’una educació pública i gratuïta.6.      Que s’han  reduït mesures i serveis de suport  fonamentals : recursos destinats a beques de menjador, llibres i material escolar, subvencions a les ampes i a les seves activitats extraescolars7.      Que ara, amb l’aprovació de la nova llei estatal, la LOMCE, es preveu obertament, amb els pretext de la crisi, la implantació de criteris de gestió privada en l’educació pública i l’empitjorament de les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores i, en definitiva, la marginalització del sector públic educatiu.

8.      Que la LOMCE  ataca frontalment el nostre sistema d’immersió lingüística en català a les escoles, model que durant més de 30 anys ha estat garantía d’acolliment i integració social.PER TOT AIXÒ, COM A PARES I MARES, TREBALLADORS I TREBALLADORES I CIUTADANS I CIUTADANES EN GENERAL, AMB AQUESTA ACCIÓ D’AVUI VOLEM DEIXAR BEN CLAR  UNA VEGADA MÉS QUE:NO ACCEPTEM CAP MÉS RETALLADA EN EDUCACIÓ PÚBLICA. VOLEM UNA ESCOLA PÚBLICA DIGNA I DE QUALITAT PER ALS NOSTRES FILLS I FILLES.EXIGIM UNS CENTRE PÚBLICS AMB PLANTILLES SUFICIENTS I NO PRECARITZADES I UNES CONDICIONS LABORALS I SALARIALS DIGNES PER ALS SEUS TREBALLADORS I TREBALLADORES.L’EDUCACIÓ ÉS UNA EINA FONAMENTAL PER SUPERAR L’ACTUAL SITUACIÓ DE CRISI ECONÒMICA I SOCIAL I QUE L’ENSENYAMENT PÚBLIC HA DE GARANTIR LA COHESIÓ SOCIAL I LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS D’INFANTS, JOVES I CIUTADANIA EN GENERAL. UNA POLÍTICA DE RETALLADES NO AJUDA A AVANÇAR EN AQUESTA DIRECCIÓ.VOLEM MANTENIR EL SISTEMA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA COM A EINA BÀSICA PER GARANTIR LA INTEGRACIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL ALS NOSTRES CENTRES EDUCATIUS.LA CRISI NO HA DE SERVIR D’EXCUSA PER DESMANTELLAR ELS SERVEI PÚBLIC D’EDUCACIÓ I QUE NO VOLEM UNA EDUCACIÓ PRIVADA AL SERVEI D’UNS POCS.NO HEM DE PAGAR UNA CRISI QUE NO HEM PROVOCAT MENTRE ES RETALLEN SERVEIS PÚBLICS ESSENCIALS.EN AQUEST SENTIT MANIFESTEM AMB ROTUNDITAT QUE ENS HI OPOSAREM AMB FERMESA I PRENDREM LES MESURES DE MOBILITZACIÓ QUE SIGUIN NECESSÀRIES.TOTS I TOTES PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA, CATALANA I DE QUALITAT.

NO VOLEM CAP MÉS RETALLADA EN EDUCACIÓ PÚBLICA.