dijous, 20 de juny del 2013

LOMCE NO! Manifestació a Barcelona

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), convoca una manifestació
el proper 27 de juny a les 6 de la tarda.

Des de la delegació del govern (Llúria-Mallorca) fins al consorci (Plaça del "Obispo"-Urquinanona). 

Al final hi haurà una teatralització sobre el que significa la LOMCE.

* Provisió de places objectiva i transparent. 

* Per unes substitucions al 100% i des del primer dia. 

* Per l'increment de les plantilles.