dilluns, 16 de setembre del 2013

El curs no ha començat amb normalitat

Hem iniciat el curs 2013-2014, amb un altra reducció de la inversió, un altra disminució pressupostària,  amb plantilla congelada i augment de l’alumnat, és difícil creure que el curs comença amb normalitat, per aquest motiu el MUCE de l’Hospitalet vol posar de manifest alguns temes que marcaran aquest curs:

 • Una vegada més la Generalitat evidencia la seva intenció de reduir les escoles bressol municipals. L’aportació de 43 milions d’euros del curs passat passa aquest curs a 0 euros, passant  la responsabilitat a les diputacions.
 • Insuficient increment del pressupost en les beques menjador ja que també han augmentat les sol·licituds de les famílies, més de 10.000 alumnes aproximadament es queden sense beques.
 • Manca de suport per a les famílies amb pocs recursos per fer front a les despeses en llibres i material escolar. De fet hem passat a tenir 11,7 milions d’euros fa dos cursos a 2,7 el present curs.
 • S'han tornat a reduir les plantilles, especialment en recursos d'atenció a la diversitat, l’escola inclusiva, a projectes pilot d’innovació pedagògica, (vetlladors, suport...)
 • Secundària, aules massificades, dèficit en l’oferta pública, construccions previstes dubtoses, manca de planificació de l’administració per garantir l’oferta educativa obligatòria els cursos següents.
 • S'han tornat a incrementar les taxes universitàries. 


A la nostra ciutat, entre altres retallades i reduccions ens trobem:
 • Tancament d'un grup de P3 al’Escola Federic Mistral.
 • No es fa res per la construcció de les dues escoles que estan en barracots: Ernest  Lluch i Paco Candel.
 • No s'han ampliat els barracots de Paco Candel  per acollir als dos nous grups de P3.


Amb desinversió, desatenció i eliminació de gran part d’ajuts i suports específics
 • Com es pot millorar l’èxit educatiu o evitar el fracàs escolar?
 • Com es resol el problema de fons, la taxa d’abandonament escolar prematur?


Des d'el  Marc Unitari de la Comunitat Educativa  de l’Hospitalet continuarem lluitant per una escola pública de qualitat.

NO A LES RETALLADES

NO A LA LOMCE

EL CURS NO HA COMENÇAT AMB NORMALITAT